Stilul grafic

Site-urile vor fi realizate în stil WEB 2.0.

Fonturi permise

Se vor folosi doar fonturi standard pentru portabilitate.

În urmatoarele tabele se va preciza numele fontului pe windows, de asemenea coloana cu windows va prezenta forma fontului.

fonturi serif

Windows Mac Linux
Georgia Georgia – probabilitate mare sa existe echivalent
Palatino Linotype – probabilitate mare sa existe echivalent URW Palladio L
Times New Roman Times
Times New Roman
Free Serif
Times New Roman
Cambria (office 2007)
Constantia
Century
Goudy Old Style
Big Caslon
Cochin
Bitstream Charter
Gentium

fonturi sans-serif

Windows Mac Linux
Arial Arial Arial
Free Sans
Verdana Verdana Verdana
Bitstream Vera SansDejaVu Sans
Calibri
Franklin Gothic Medium
Microsoft Sans Serif
AppleGothic
Futura
MgOpen Modata
-posibiltate mare sa existe alternativa

fonturi handwriting/script

Windows Mac Linux
Monotype Corsiva Apple Chancery URW Chancery L
Comic Sans MS Comic Sans MS Comic Sans MS
TSCu_Comic
Calibri
Franklin Gothic Medium Microsoft Sans Serif
AppleGothic
Futura
MgOpen Modata
-posibiltate mare sa existe alternativa

fonturi monospace

Windows Mac Linux
Courier New Courier
Courier New
Courier New
Courier 10 Pitch
Free Mono
Comic Sans MS Comic Sans MS Comic Sans MS
TSCu_Comic

fonturile decorative sau symbol sunt irelevante pentru acest document.

Pentru fiecare font folosit în design se va preciza tipul (serif, sans-serif, etc…), și fonturile
alternative pentru diferitele sisteme de operare.